من اینجا هنوز به معجزت ایمان دارم...خدای من

خدایا کمکم کن ...یا من علیه معولی

پ.ن:الله که شهر بی تو مرا حبس میشود

پ.ن:هنوز باورم نشده...

بی ربط:

دوستان لطفا کامنت خصوصی نذارید...ممنون