شبکه ی یک داره مستقیم تشییع جنازه ی دویست و پنجاه و هفت تا شهید گمنامو نشون میده از میدون بهارستان...

آخ که چقد دلم میخواست الان اونجا باشم...

شهدا ...دمتون گرم 

دیگه نه تو تاریخ ایران که تو تاریخ جهان مثل شما نخواهد آمد...

 عملیات کربلای چهار لو رفت...یعنی این صدو هفتادو پنج تا غواص خط شکن رفتن تو دام...

الان بابام با دیدن این تصاویر زنده از شبکه ی یک ،یه خاطره ای رو به نقل از یکی از دوستانش گفت.

خاطره اینه:

بچه های لشکر سید الشهدا گردان المهدی تو همین عملیات رفته بودن رو یه پلی و  بی خبر از اینکه عملیات لو رفته 

دشمن هم بارسیدن بچه ها به وسطای پل ،پل رو منفجر میکنه ...و یه صدای مهیب انفجار همراه با صدای ناله ی بچه ها در عرض چند ثانیه و ناگهان همه چی خاموش نیشه