دلم پر است...

از رویاهای دم دست دور دست

پ.ن: برگرفته از وبلاگ یک لحظه لطفا