سر سپردگی...

خدایا آن ها که سر بر آستانت نهاده اند چه حال خوبی دارند...

از نگاه تو دنیا را دیدن و....

جال خوبی است

مهم نوشت: علی، زهرا،حسن،حسین،زینب و عباس و... (علیهم السلام ) سر سپرده بودن

پی نوشت:

بارون میاد

.

.

.

زمین گیرتم 

اوج پرواز من

سر به راهم کن رفیق