یک نفر از آن قبیله مانده هنوز...

تو طبیب دل مایی آقا....

اللهم عجل لولیک الفرج