دنیا همیشه مطابق خواسته های ما نیست

خیلی وقت ها همینطوره

چند وقت پیش ها حدیثی از امام علی علیه السلام خوندم یه عبارتی بود تقریبا با این مضمون:"امیدت به انچه امید نداری بیش از چیزی باشه که بهش امید داری"

دقیقا همینه

یه وقتایی اتفاق هایی تو زندگی آدم میفته که هیچ وقت تصورش رو نکرده

حتی یک درصد هم احتمال نمیداده زندگیش تو این مسیر بیفته

پ.ن1: راست میگه تابستون عجیبی بود...خیلی عجیب

پ.ن 2: نمیدونم چرا امروز خیلی هواییش شدم

پ.ن3:گناهِ من چی بود؟ که تاوانشو اینجوری پس میدم

پ.ن4: نمیدونم معنی این با دست پس زدن با پا پیش کشیدن چیه؟

پ.ن: منم تهِ دلم فک میکنم اینا همش فیلمه

پ.ن6: دنیا لاف آنچه که میخواستم گذشت

پ.ن7:پریا رفت و ...دیشب با پری کلی یادش کردیم ،خندیدیم ولی عمیقا دلمون براش سوخت 

پ.ن: قراره چی بشه؟

فردا شاید روز مهمی باشه...شاید