فیلم وزنه های بی وزن ...تولید کاناداست 

نمیدونم چرا انقدر این فیلم رو دوست دارم ...

منقبت حضرت علی رو شنیدن تو این فیلم برام خیلی لذت بخشه...انگار همشون درس زندگیه

مونولوگ های فوق العاده ای داره ...

خیلی خوبه ...خیلی