چند نفرو دیدی شب تولدشون بشینن گریه کنن

کی شب تولدش از اینکه اطرافیانش نمیفهمنش بشینه گریه کنه 

آره من فردا ۲۱ سالم تموم میشه و وارد ۲۲ سالگی میشم 

وقتی پدر و مادرت جزء آخرین نفرایین که یادشون میاد تولدته ... وقتی انقد ساکتی که نمیتونی از خوبیهات دفاع کنی 

اما 

یاد تو همیشه آرامم میدارد 

حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم انصیر