کاش

کاش هیچوقت ... بگذریم

جایی خواندم :" مطمئن نیستم که در به وجود آوردن مشکل الانم دخلی داشته باشم ولی مطمئنم که صرفا مشکل منه"

رفیق جان کمک کن فراموش کنم این تفکرات بی اساس رو

پ.ن: مارا همین سر است که برآستان توست