و من...

همچنان به تو فکر میکنم 

حال و هوای این روز ها مرا یاد تو می اندازد ...

حیف...چه حیف ..که تقدیر خواسته های مارا نادیده میگیرد

زیر صدا:

گلدون |محسن چاوشی