جا مانده ام 

از بندگی

از بخششت

حتی از احسان بی حساب شب های قدر

عرفه روز جامانده هاست

من را پذیرفتی؟

مهم نوشت :

فقد هربت الیک

الهی و ربی من لی غیرک...

من را هم بپذیر در این آشفتگی و تنهایی  وقتی فقط به تو امیدوارم و زنده

من را هم بپذیر...