شده یه وقتایی هی به خودت بگی روزهای خوب تو راهن ولی هر چی میگذره نا امید تر بشی 

به یکی هر روز امید بدی که خدا حواسش هست ولی اتفاقای خوب نیفتن ؟ 

پ.ن : عید غدیر ...